Historie firmy

Myšlenka založit a vybudovat nový masokombinát spadá do roku 1993. U zrodu stáli dvě zemědělské organizace a to Agro Slatiny a Agro Chomutice společně se třemi fyzickými osobami.

Ke konci roku 2013 vstoupili do společnosti Masokombinát Jičín další dva významní společníci – Agropodnik Humburky, a.s. a PROAGRO Nymburk a.s., kteří ve společnosti odkoupily majetkové podíly od fyzických osob.

V roce 2015 došlo ke změně názvu firmy a to na Maso Jičín s.r.o.  pro jatka a výrobu masných výrobků a byla založena dceřiná společnost  Maso Sedlák spol s.r.o. pro vybudování maloobchodní sítě prodejen.

Prodejny Maso Sedlák spol s.r.o. se od té doby rozšiřují a to na počet prodejen s číslem 10 a tři bufety.

Klíčovým dodavatelem masa a masných produktů do prodejen je Maso Jičín, kde díky vlastní porážce a výrobě masných výrobků máme neustále v nabídce kvalitní maso s jasným původem.